A+ R A-

Članovi Upravnog Odbora

Rajko Nešković - Predsednik  Upravnog odbora kluba
Žarko Savićević - Podpredsednik Upravnog odbora kluba
Petrašin Jakovljević - Podpredsednik Upravnog odbora kluba
Dušan Dražović - Potpredsednik Upravnog odbora kluba
Mitar Nikolić - Potpredsednik Upravnog odbora kluba

Dušan M. Lazić - Član Upravnog odbora kluba
Zoran Petrović - Član Upravnog odbora kluba
Milan Petrović - Član Upravnog odbora kluba
Nenad Draškić - Član Upravnog odbora kluba
Ivan Kozoderović - Član Upravnog odbora kluba
Vladimir Tanasković - Član Upravnog odbora kluba
Dragan Grujić - Član Upravnog odbora kluba
Miodrag Đurđević - Član Upravnog odbora kluba
Veljko Vukadinović - Član Upravnog odbora kluba
Rade Maksimović - Član Upravnog odbora kluba

Zoran Kovačević – Predsednik nadzornog odbora
Radovin Čopić – Predsednik disciplinske komisije
Dušan Dražović - Predsednik komisije za propise
Milun Dostanić - Predsednik saveta fudbalske škole
Veljko Vukadinović - Predsednik marketinške komisije
dr. Krsto Miljanović - Predsednik komisije za zdravstvena pitanja
Jeroslav Parezanović -  Predsednik komisije za klubove prijatelja i navijača
Dušan M. Lazić - Predsednik komisije za izgradnju
Ljubivoje Damljanović - Predsednik komisije za veterane